Modulhus

MODULHUS

Modulbygge är en lovande byggbransch som erbjuder snabbt uppförande av byggnader under en olika förhållanden och på olika platser. Det möjliggör konstruktion av byggnader på sådana byggplatser där ordinarie bygge skulle vara omöjligt eller mycket svårt och olönsamt.

På en fabrik kan man tillverka en nästan färdigställd byggnad och därmed minska tiden man spenderar på byggplatsen med upp till 80%. En sådan byggnad delas först upp i flera mindre beståndsdelar, beroende på storleken, så att den kan fraktas och levereras till byggplatsen. Väl på plats sätts den ihop till en hel byggnad som uppfyller kundens alla krav.

Modulbyggnader kan integrera alla slags moderna teknologier, vilket skapar utmärkta boendevillkor och tillför lägsta möjliga driftskostnader.

Olika varianter av modulbygge:

  • En byggnad som består av en modul (sanitetsmodul, säkerhetsmodul, varuhus, sommarstuga);

  • En byggnad bestående av flera moduler (privathus, fritidshus, skolor, daghem, kaféer, restauranger);

  • Flervåningsbostadshus och offentliga byggnader.