Interiörarbeten och utomhus arbeten

INTERIÖRARBETEN OCH UTOMHUS ARBETEN

Värmeisolering

Nuförtiden är utbudet av värmeisoleringsmaterial mycket brett. Det måste dock påpekas att varje typ av värmeisoleringsmaterial kan användas vid lite olika fall, vilket betyder att varje byggnad kräver en specifik lösning för väggisolering.

Alla material är olika, och var och ett har sin egen tillämpning. Det är ingen hemlighet att ett av de viktigaste urvalskriterierna är materialets pris. Vi vill dock hävda att allra viktigast är materialets lämplighet för varje specifik situation.

Vid valet av material måste man beakta flera egenskaper:

  • Materialets värmemotstånd
  • Luftgenomtränglighet

  • Belastnings- och deformationstålighet

  • Fukttålighet

  • Ljudisolering

  • Brandsäkerhet

  • Elasticitet

  • Livslängd

  • Ekologiskt värde

  • Kostnader

Värmeisoleringsmaterial väljs utifrån projektkraven och kundens önskemål. I vår paneltillverkning används produkter från världskända företag.

Vi samarbetar med företag såsom Paroc, ISOVER, Rockwool och dyl.

 

Trävirke

Vid tillverkning av väggpaneler används sågat virke som är hyvlat på alla fyra sidor och graderat enligt BS EN 14081 och BS EN 519:1995 standard, vilket ger större precision. Vi använder mestadels två typer av kvalitetsvirke - C24 och C16.

Enligt projektkrav och efter behov kan väggpanelerna beklädas med OSB- och olika slags gipsskivor.

 

 

Metallprofiler och konstruktioner

Byggstommens väggpaneler kan också tillverkas av kallformade galvaniserade stålprofiler och uppvisa mycket goda värmetekniska egenskaper och precision.

Vid behov kan några beståndsdelar av byggnadens bärande konstruktion fogas in i panelerna, vilket avsevärt underlättar monteringen på byggplatsen efteråt.

 

Fönster och dörrar

För att spara tid och resurser på byggplatsen samt förhindra ogynnsam påverkan av väderförhållanden på väggkonstruktioner kan installationen av fönster och dörrar ske i en kontrollerad miljö på fabriken. Det säkerställer en kvalitetsprocess och eliminerar potentiell risk för fönster- och dörrskador när dessa element installeras på plats.