Byggande och montage

TILLVERKNING AV TRÄPANELER

Hela arbetsprocessen är uppdelad i flera faser, och varje anställd har specialiserat sig på en specifik syssla. Tillverkningsfaserna:

  • beredning av material,
  • hopsättning av panelstommen och plåtmaterial,
  • installation av värme- och ångisolering, läktning
  • installation av fönster och dörrar
  • väggpanelerna förbereds för transportering

Enligt projektets krav genomgår väggpanelerna flera stadier tills de når den erforderliga färdigställningen. Parallellt med tillverkningen genomförs också kvalitetskontroller för att säkerställa bästa möjliga slutprodukt.

Tillverkningsprocessen börjar med att välja ut nödvändiga material och skära upp dem till önskade dimensioner. Därefter hamnar materialen på panelernas monteringsbord där alla detaljer spikas eller skruvas ihop. Efter en genomgång av väggens geometri bekläds panelen med plåtmaterial. Vid nästa steg vänder man andra sidan uppåt och installerar värmeisolering, ångisolering och läktning. Sedan sätter man in ett fönster eller en dörr, och då är väggpanelen klar. Efter en ytterligare kvalitetskontroll packas produkten upp och levereras till kunden.

MODULMONTERING

Montering av panelbärande konstruktioner och tekniska ledningar, installation av värmeisolering och panelbeklädnad med plåtmaterial utförs vid arbetsbord enligt projektritningarna. När panelen är färdigställd enligt projektkraven flyttas den från tillverkningsbordet till modulernas hopsättningsområde. Hopsättning av modulen startar från golvpanelen uppåt, dvs. golvpanelen kopplas samman med pelarna, sedan väggpanelerna, varefter takpanelen fogas ihop med pelarna och väggpanelerna. Modulmonteringen inkluderar också tätning av panelfogarna för att uppfylla kraven på lufttäthet och ökad energieffektivitet.


Montering av en modulstomme skiljer sig från ordinarie stommontering främst genom att den bärande stommen sätts ihop parallellt med prefabricerade avgränsningskonstruktionerna och att delar av den bärande stommen har redan fogats in i panelerna under deras tillverkning. En sådan monteringsprocess minskar risken för ändringar eller skador i konstruktionen, eftersom modulens geometri är direkt avhängig av precision i byggnadselementen och uthållighet i dem bärande konstruktionsfogarna.