Teknisk specifikation

TEKNISK SPECIFIKATION

Högre kvalitet. Paneltillverkningsprocessen kan systematiskt kontrolleras inom varje produktionssteg, vilket säkerställer högre kvalitet än i ordinarie byggda byggnader. Materialen levereras till produktionsanläggningen och förvaras i lämpliga förråd, skyddade från oönskad miljöpåverkan, vilket ofta inte kan säkerställas när materialen levereras direkt till byggplatsen. Sådana högkvalitativt tillverkade paneler minskar också värmeförluster via termiska broar.

Tidsbesparing. Att bygga med trästompaneler går till 25% - 30% snabbare än vid ordinariebygge. Byggplatsen kan förberedas och husfundament läggas medan man tillverkar väggarna och andra byggnadselement. Under paneltillverkningen råder en tydligt fördelning av arbetsuppgifter. Ett regelbundet utförande av samma arbetsuppgifter ökar produktiviteten, vilket leder till betydande tidsbesparingar i produktionsprocessen. Hopsättning av träpaneler är enkel, och man kan snabbt uppföra även storskaliga byggnader.

 

 

Kortare byggtid på plats. Genom att bygga med stompaneler kortas ner arbetet på byggplatsen med 80%. Kortare byggtid innebär också lägre miljöstöring och bättre allmän säkerhet. Tidsbesparing på byggplatsen är särskilt viktig när man bygger skolor, sjukhus eller byggnader i affärscentrum där det råder stor folktäthet och högtrafik.

Arbetssäkerhet. Byggarbetet under kontrollerade förhållanden på en fabrik innebär lägre arbetsrelaterade risker och en mycket enklare kontroll av dessa. Anställda behöver till exempel inte passera över blöta eller isbelagda ytor, vilket annars ofta sker på vanliga byggarbetsplatser under dåliga väderförhållanden. För en byggnadsarbetare är det mycket säkrare att arbeta i en bekant miljö med egna arbetsverktyg än under ostabila förhållanden på en byggarbetsplats.

Mer hållbart byggarbete. En kontrollerad tillverkningsprocess innebär att materialförbrukningen minskar och produktionsavfall minimeras, som dessutom sorteras och återvinns.