Kvalitet

KVALITETSKONTROLL

Under tillverkning av väggpanelerna måste man ta i beaktande hela väggkonstruktionens bärkraft. För att säkerställa precision inom tillverkningsprocessen har vi utvecklat kvalitetskontrollsystem, och dessa måste följas av byggnadsarbetare som utför monteringen. Varje väggpanel och dess beståndsdelar (fönster, dörrar) genomgår flera överensstämmelsekontroller före deras slutliga förpackning inför transportering. Det garanterar att kunden får en högkvalitativ och noggrant fullgjort produkt.

LOGISTIK

Logistik är en väsentlig del av detta byggnadssättet, och den tillmäts en stor vikt redan före tillverkningsprocessen. Väggpanelerna genomgår, i samråd med kunden, tillbörliga tekniska förberedelser och förpackas för säker transportering och hopsättning på byggobjektet.